GeaTech
       Om GeaTech     Produkter     Leverandører     Kontakt oss
Kontakt oss
Ta kontakt, så skal vi fortelle deg hvorfor det lønner seg å ha en forbindelse med GeaTech:

GeaTech Norge AS
Stanseveien 6
N-0975 Oslo

Telefon: +47 22 89 78 00
Telefaks: +47 22 89 78 01
E-mail: firmapost@geatech.no

Kontaktpersoner:
Jarl Fragge:
Direkte telf: 22 89 78 15
Mob: 905 72 633
E-mail: jarl.fragge@geatech.no

Tor Tørjesen:
Direkte telf: 22 89 78 11
Mob: 900 48 097
E-mail: tor.torjesen@geatech.no

Arve Lier Nilsen:
Direkte telf: 22 89 78 13
Mob: 911 25 758
E-mail: arve.nilsen@geatech.no


 
Industri   •   Bane   •   Vei / Tunnel   •   Skip / Offshore   •   Kabel   •   Lys
    GeaTech Norge AS Stanseveien 6, N-0975 Oslo, Telefon: +47 22 89 78 00, Telefaks: +47 22 89 78 01, E-mail: firmapost@geatech.no