GeaTech
       Om GeaTech     Produkter     Leverandører     Kontakt oss
GeaTech
GeaTech er et tidligere AEG-selskap som i dag eies av norske interesser. Alle medarbeiderene kommer også fra AEG. Vi viderefører derfor mange av de aktivitetene som AEG har hatt i Norge i over 100 år.

Vi er et relativt lite selskap, men det skal vi også være. Vi skal ikke tilføre distribusjonskjeden unødvendige kostnader. Dette er den eneste måten vi kan sikre at våre kunder til en hver tid får de beste tilbudene.

GeaTech har knyttet til seg kjente og ledende leverandører som har fokus på kostnader og samtidig som man ikke går på akkord med kravene til kvalitet.
Våre leverandører


Industri   •   Bane   •   Vei / Tunnel   •   Skip / Offshore   •   Kabel   •   Lys
    GeaTech Norge AS Stanseveien 6, N-0975 Oslo, Telefon: +47 22 89 78 00, Telefaks: +47 22 89 78 01, E-mail: firmapost@geatech.no